RECRUITING ADMINISTRATÈ TRETMAN AK PWOPRIYETÈ

Etid la rechèch: Nou ap eksplore fason yo aplike swen moun ki santre nan tretman pou itilize sibstans ak tretman sante mantal. Nou ap chèche administratè tretman ak founisè swen sante ki asosye avèk Rezo Sante Konpòtman South Florida. Y ap itilize enfòmasyon ki soti nan etid sa a pou ede chèchè yo, founisè swen sante yo, ak mizisyen politik yo amelyore swen sante ki santre. Nou pa ka fè sa san èd ou!

Ki moun ki ka patisipe?
• Nenpòt moun ki pale anglè, panyòl, oswa kreyòl
• Nenpòt ki moun ki gen laj 18 an
• Nenpòt ki moun ki se yon administratè tretman oswa yon founisè swen sante (ki gen ladan espesyalis sipò kanmarad) ki asosye avèk Rezo Sante Konpòtman Sid Florid la

Kisa ou pral fe? Ou pral patisipe nan yon minit 45 a 1 èdtan apèl telefòn long kote w ap diskite sou preferans ou konsènan moun ki santre swen ak eksperyans ou yo ak swen ki santre sou moun. Entèvyou yo pral odyo anrejistre men done pèsonèl ou yo ap rete konfidansyèl.

Enterese?
Kontakte Barbara Andraka-Christou, Asistan Pwofesè nan University of Central Florida, nan Barbara.andraka@ucf.edu oswa nan (407) 823-5174.

© 2018 by PersonCenteredResearch.org Proudly created with Wix.com